[Hướng Dẫn] Cách Cập Nhật Email Mới

Xin chào các Chiến Binh,

Để tăng cường bảo mật hơn, Ad đã bổ sung thêm bước xác thực tài khoản trước khi cho phép đổi email mới. Anh em làm theo hướng dẫn nhé:

Bước 1: Click vào nút Đổi Email (trong Thông Tin Tài Khoản)
 

Bước 2: Lựa chọn phương án xác thực quyền sở hữu tài khoản. 
Anh em sẽ lựa chọn xác thực quyền sở hữu tài khoản thông qua Email hoặc số điện thoại đã đăng ký
Lựa chọn Email hoặc Điện thoại
Điền Capcha
Ấn nút "Lấy mã xác thực"Bước 3: Xác thực quyền sở hữu tài khoản bằng cách điền mã xác thực được gửi đến email hoặc số điện thoại đã đăng ký, và ấn nút "Xác thực".  
Bước 4: Sau khi xác thực quyền sở hữu tài khoản, anh em chuyển sang bước đổi email mới.
- Điền email mới
- Nhập Capcha
- Nhấn nút "Lấy mã xác thực"
- Điền "mã xác thực" được gửi vào email mới
- Nhấn "Xác thực"
Bước 5: ấn "Cập Nhật"


Bản quyền trò chơi thuộc công ty PDE Games.