EVENT NẠP TÍCH LŨY TUẦN TỪ 30/4 - 11/5

💢 Sự xuất hiện của Bộ Súng Giải Phóng (chỉ số cao bất ngờ)

🔰 Sự kiện nạp tích lũy mới:
1.000 Sao: Chất Dẻo*30 | Thép Xịn*30 | Hồi Thể Lực Viễn Chinh*3
5.000 Sao: Máy Khoan*5 | Lựu Đạn Giải Phóng Vĩnh Viễn
10.000 Sao: Mảnh Thiên Thạch*5 | Súng Giải Phóng Vĩnh Viễn
20.000 Sao: Mảnh Thiên Thạch*10 | Súng Giải Phóng Vĩnh Viễn
50.000 Sao: Mảnh Thiên Thạch*30 | Súng Giải Phóng Vĩnh Viễn

🔰Nạp Lần Đầu: Rương Kỉ Niệm*3 | Chìa Kỉ Niệm*3
-----------------------------------

Chúc các game thủ chơi game vui vẻ