Cấu hình yêu cầu

Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
CPU PENTIUM 4, 2GHZ PENTIUM DUAL CORE 2GHZ
RAM 1GB 2GB
VGA NVIDIA GEFORCE 8600GT 256MB NVIDIA GEFORCE 8800GT 512MB
HDD 600MB 1GB
Bản quyền trò chơi thuộc công ty PDE Games.