(*)Lưu ý các trường hợp nạp lỗi gây Mất Thẻ:

1. Nhập sai Seri nhưng đúng Mã Thẻ

2. Nhập sai Mã Thẻ nhưng đúng Seri

3. Nhập sai Mệnh Giá (đúng Seri và Mã Thẻ)

Khách hàng vui lòng kiểm tra thật kỹ thông tin để tránh mất thẻ!

Bản quyền trò chơi thuộc công ty PDE Games.