【UPDATE SEVER THẬT THÍCH THÚ TUẦN TỪ 21-28/2/2021】

⚠ Thời gian diễn ra sự kiện từ 8h ngày 21/2 đến 18h ngày 28/2
--------------------------------------------------
🔰 Sự kiện NẠP TÍCH LŨY THẬT THÍCH THÚ TUẦN TỪ 21-28/2/2021
Thẻ nạp đầu tiên trong thời gian sự kiện: rương kỉ niệm *5 | Chìa rương kỉ niệm *5
Thẻ nạp đầu tiên mỗi ngày: rương kỉ niệm *3 | Chìa rương kỉ niệm *3
500 Sao: Chất Dẻo*10 | Thép Xịn*10 | Phi Diễm (Ván Trượt) (5 ngày) | Vàng 300.000
1.000 Sao: Ổn áp *10 | Thép Xịn *20 | rương kỉ niệm *10 | Chìa rương kỉ niệm *10
2.000 Sao: Ổn áp *10 | Chất Dẻo *20 | rương kỉ niệm *10 | Chìa rương kỉ niệm *10
5.000 Sao: Ổn áp *10 | Máy Năng Lượng Tử Thần (10 ngày) | Đá Saphire *10
10.000 Sao: Ổn áp *15| Đá Saphire *15 | Hòm vàng siêu cấp *28
20.000 Sao: Ổn áp *20 | Đá Saphire *25 | Hòm vàng siêu cấp *42
30.000 Sao: Ổn áp *30 | Đá Saphire *35 | Hòm vàng siêu cấp *50
50.000 Sao: Dầu ăn *10 | Đá Saphire *50 | Hòm vàng siêu cấp *100
🔰Hệ thống đổi thưởng tích nạp tại Nhiệm Vụ Chiến Trường tuần từ 21-28/2
28 Hòm vàng siêu cấp: Rương quân bị theo class *20 | Chìa quân bị theo class *20
42 Hòm vàng siêu cấp: Rương quân bị theo class *25 | Chìa quân bị theo class *25
50 Hòm vàng siêu cấp: Rương quân bị theo class *30 | Chìa quân bị theo class *30
100 Hòm vàng siêu cấp: Rương quân bị theo class *70 | Chìa quân bị theo class *70
-----------------------------------
💢 UPDATE CÔNG THỨC TIẾN HÓA NHẪN CAM TĂNG CHỈ SỐ
**Lưu ý:
Chỉ có nhẫn đẳng cấp CAM mới có thể tham gia tiến hóa
Hiện tại chỉ mở tối đa 20 cấp tiến hóa
Mỗi lần tiến hóa sẽ +1 điểm chỉ số và điểm tăng thêm được cộng lần lượt theo các dòng chỉ số hiện có của nhẫn (mỗi nhẫn cam có 4 dòng)
Công thức:
Level 1: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Hồng ngọc Hiếm *2 | Vàng *30000
Level 2: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Hoàng Bảo Hiếm *2 | Vàng *30000
Level 3: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Lục Bảo Hiếm *2 | Vàng *30000
Level 4: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Lam Ngọc Hiếm *2 | Vàng *30000
Level 5: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Hồng ngọc Hiếm *2 | Vàng *30000
Level 6: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Hoàng Bảo Hiếm *2 | Vàng *30000
Level 7: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Lục Bảo Hiếm *2 | Vàng *30000
Level 8: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Lam Ngọc Hiếm *2 | Vàng *30000
Level 9: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Hồng ngọc Hiếm *2 | Vàng *30000
Level 10: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Hoàng Bảo Hiếm *2 | Vàng *30000
Level 11: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Lục Bảo Hiếm *2 | Vàng *50000
Level 12: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Lam Ngọc Hiếm *2 | Vàng *50000
Level 13: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Hồng ngọc Hiếm *2 | Vàng *50000
Level 14: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Hoàng Bảo Hiếm *2 | Vàng *50000
Level 15: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Lục Bảo Hiếm *2 | Vàng *50000
Level 16: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Lam Ngọc Hiếm *2 | Vàng *50000
Level 17: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Hồng ngọc Hiếm *2 | Vàng *50000
Level 18: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Hoàng Bảo Hiếm *2 | Vàng *50000
Level 19: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Lục Bảo Hiếm *2 | Vàng *50000
Level 20: Thép xịn *10 | Chất dẻo *10 | Lam Ngọc Hiếm *2 | Vàng *50000
**Như vậy sau khi tiến hóa đủ 20 lv, mỗi dòng thuộc tính nhẫn cam của bạn sẽ được +5 điểm
--------------------------------------------------
⛔🎊 CÁC SỰ KIỆN CÀY CUỐC FREE CÓ LÀM THÌ MỚI CÓ ĂN
⚡Đăng nhập hàng tuần
Thứ 2: Băng Xịn*30 | Hộp may mắn *1
Thứ 3: Kẹo*20 | Hộp may mắn *1
Thứ 4: Tôm Hùm*20 | Hộp may mắn *1
Thứ 5: Thuốc Trợ Tim*30 | Hộp may mắn *2
Thứ 6: Thép xịn *10 | 50.000 Vàng | Hộp may mắn *2
Thứ 7: Chất dẻo *10 | 50.000 Vàng | Hộp may mắn *3
Chủ Nhật: Ổn áp *10 | 100.000 Vàng | Hộp may mắn *3
⚡Online Tặng Quà
Người chơi online 5 phút: Thuốc Trợ Tim*10 | Bánh vui vẻ *3
Người chơi online 30 phút: Băng Xịn*30 | Đùi Gà*10
Người chơi online 60 phút: Tôm Hùm*20 | Tên Lửa (60 phút) | Kẹo phú quý *1
⚡Giờ Vàng Đại Chiến: Khi tham gia các trận đấu trong khung giờ 9h-11h, 14h-16h, 19h-21h hàng ngày sẽ có tỉ lệ nhận được phần thưởng
Bánh ú tân sửu *1
Bánh ú tân sửu *2
Tôm Hùm*2
Bình Trợ Tim*2
Đùi *2
Ký Hồi Bổ Sung Năng Lượng*1
Ký Hiệu Hồi Sinh Toàn Thể*1
Ổn áp *1
Chất dẻo *1
Ngọc Hồng *1
Hoàng Ngọc *1
Lục Ngọc *1
Lam Ngọc *1
Đá thô *3
Đá thô *5
**Lưu ý: Các event Điểm Danh Tháng và Cày Cuốc Mừng Xuân Tân Sửu vẫn duy trì theo kế hoạch đầu tháng
Bản quyền trò chơi thuộc công ty PDE Games.